تلفن و آدرس

اطلاعات تماس با فروشگاه کانن

نشانی فروشگاه مرکزی: خیابان جمهوری نرسیده به حافظ کوچه یغما پلاک ۷ بلوک ۲ طبقه ۴ واحد ۴۱

تلفن : ۶۶۷۳۳۶۰۰

اطلاعات حساب بانکی

بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۶۸۷۵۷۸۷ – ۴۴۹۵۵۱۸۱۶۲

بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۳۰۴۸۱۳ – ۰۱۰۶۶۴۰۰۳۴۱۰۰۱

فروشگاه کانن